QESH

Als een van de toonaangevende bedrijven in onze industrie hebben we een verantwoordelijkheid ten aanzien van onze producten, onze medewerkers en onze omgeving. Deze verantwoordelijkheid nemen we zeer serieus. Refresco Benelux besteedt dan ook veel aandacht aan Quality, Environment, Safety en Health (QESH).

  • Quality
    De productielocaties zijn alle IFS-, ISO9001- en ISO14001-gecertificeerd. Een aantal locaties heeft een BIO-certificaat.  Borging van kwaliteit en voortdurende verbetering hiervan staat hoog op de agenda. We investeren optimaal in nieuwe technologieën en het opleiden van onze medewerkers.
  • Environment
    Vanzelfsprekend houden ook wij rekening met het milieu. Zo dragen wij ons steentje bij aan de CO2-reductie door het gescheiden inzamelen van afval en het recyclen van verpakkingen. Bovendien kijken we permanent naar duurzame verbeteringen in het transport van onze inkomende en uitgaande goederen. We  richten onze processen efficiënter in en implementeren daar waar mogelijk nieuwe, energiezuinige technieken. Daarnaast werken we hard aan een duurzame waterhuishouding. Dit doen we onder meer door actief deel ten nemen aan een waterbesparingsproject op alle productielocaties in de Benelux.
  • Safety and Health
    Gemotiveerde medewerkers zijn de kracht van een organisatie. Het welzijn van onze medewerkers vinden we dan ook erg belangrijk. Bij Refresco Benelux stimuleren we medewerkers om gemotiveerd en gezond te werken en scheppen we de juiste omstandigheden en voorwaarden zodat de veiligheid van medewerkers en bezoekers te allen tijde gewaarborgd is. De diverse programma’s hebben een gemeenschappelijk doel: iedereen bij Refresco Benelux veilig en verantwoord aan het werk.

sustainebility kpi’s Refresco Benelux 2020
whistleblowing-procedure